نکات آشنایی با کشت و تکثیر زیتون

نکات آشنایی با کشت و تکثیر زیتون

چه راهکار و روش‌هایی برای رشد و تکثیر این میوه وجود دارد؟
ما روش تربیت یا همان هرس کردن درخت را پیشنهاد می‌دهیم.
تربیت این درختان به چند صورت شکل می‌گیرد که در متن زیربه آن‌ها اشاره شده است.

این درخت در ۵-۶ سالگی گل می دهد! که‌ این گلها توسط باد گرده افشانی‌می‌گردند.

حتما این سوال در ذهن شما پیش آمده که چرا باید درخت زیتون را تربیت کنیم؟!

تربیت این درخت برای جلوگیری از درازی شاخه ها و نیز برای کم کردن تبخیر( در نواحی خشک) انجام می گیرد که انجام هرس از مهمترین عملیات باغبانی برای کیفیت تولید محصول می باشد.

مگر روش تربیت درختان و اهمیت دادن به تربیت شدن درخت متفاوت است؟

رشد درختان زیتون باسایر درختان متفاوت است، چرا که اگر این درختان تربیت نشوند، به جای یک تنه دارای چند تنه می گردند.

4 روش برای تربیت درخت زیتون چیست؟

  1. تربیت گلدانی: در این روش درختان در طی دوسال اول به هرس نیاز شدید دارند که در این نوع تربیت درختان تک تنه ایجاد می نمایند.
  2. روش کروی: در این نوع برای مناطقی که از نور کافی برخوردار هستند توصیه می شود. به این ترتیب که درختان تک تنه با تاج کامل ایجاد می شود و مرکز تاج با شاخه های ثانویه پر می گردد.
  3. تربیت جامی: نهال از ارتفاع ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر زده می شود و سال بعد ۲ تا ۴ شاخه دور محور درخت و به فاصله ی دو سانتی متر نگه داشته می شود که این شاخه در آینده بازوهای درخت را تشکیل می دهند.
  4. روش هرمی: در این روش شاخه اصلی در نظر گرفته می شود و شاخه های بارده با رعایت فاصله های مناسب ردی آن انتخاب می گردد.
    در درختان بیشتر از سه سال شاخه های جانبی پر رشد سر برداری می شوند.
بخوانید:  ۷ روغن شگفت انگیز برای ایجاد طعمی خوشایند در آشپزی

نکته:

هرس درختان زیتون بعد از برداشت محصول در ماههای آبان و آذر انجام می گردد.

درخت زیتون را می توان به وسیله ی پیوند زدن، خوابانیدن قلمه و قلمه زدن زیاد کرد. مرسومترین روش، که بسیار راحت و ساده است روش قلمه زدن می باشد.